Aangenaam kennis met u te maken

Mijn naam is Rob Koning. Bent u op zoek naar een pro actieve belastingadviseur die met u vooruit denkt, neem dan contact met ons op.
Wilt u graag dat uw administratie voor u werkt in plaats van dat u voor de administratie lijkt te werken, neem dan contact met ons op.

Over ons

Wij geloven in langdurige relaties met mensen. Daarbij is persoonlijk contact het meest belangrijke voor ons. De vraag: Wat heeft een cliënt nodig? staat daarbij centraal.

Wij geloven dat een onderneming maatschappelijk actief hoort te zijn. Het zorgt ervoor dat de onderneming zijn invloed op de omgeving niet uit het oog verliest.

Wij geloven in een toekomst waarin de impact van een onderneming op het klimaat en de leefomgeving onderdeel uitmaakt van de bedrijfsvoering.

Wij geloven dat een startende ondernemer zijn energie in het ondernemen moet kunnen steken.

Wij geloven dat software ons leven makkelijker hoort te maken. In de afgelopen Jaren is er ontzettend veel gewijzigd in het aanbod van administratieve software.

Wij geloven dat regels er met een goede reden horen te zijn. Wanneer een onderneming deelneemt aan de Nederlandse economie, dan valt deze onder de Nederlandse fiscale wet- en regelgeving.

Rob Koning Belastingadviseur en Administratiekantoor wordt geleidt door Rob Koning. Na ruim vijftien jaar te hebben gewerkt bij Tol/Vork/Groeneveld NV in Edam heeft hij besloten om als zelfstandig belastingadviseur en administratiekantoor in Hoofddorp te starten. Daarbij is heel veel ervaring aanwezig op de volgende gebieden.

  • Het opstellen van jaarstukken
  • Het opstellen van fiscale aangiftes
  • Het optimaliseren van de administratieve organisatie
  • Het opzetten en finetunen van de periodieke rapportages om de cash flow en resultaten te kunnen monitoren
  • Brede fiscale advisering

Met een berg aan praktijkervaring en een opleiding als belastingadviseur (mbfb) bij het Register Belastingadviseur kunt u vertrouwen op een ervaren en deskundige adviseur. Daarnaast is hij in zijn vrije tijd graag sportief en actief bezig en brengt een deel van zijn vrije tijd door als vrijwilliger bij onder andere de Kunstroute Volendam (Penningmeester) en Jeugdrunning Volendam (Hoofdtrainer).

Register Belastingadviseur

Wij geloven in kwaliteitsbewaking. Dit willen we bereiken door een gedegen kantoororganisatie te bouwen en te bewaken. Verder dragen wij dit uit door lid te zijn van het Register Belastingadviseurs. Dit is een landelijke organisatie die door bijscholing zorgt dat de kennis van de aangesloten belastingadviseurs op peil is en blijft. Dit gebeurt onder andere door permanente educatie. Daarnaast heeft een aangesloten belastingadviseur de mogelijk om probleemstellingen voor te leggen aan het centrale bureau zodat er wanneer

Maatschappelijke betrokkenheid

Een onderneming kan zoveel meer waarde creëren met sociale impact

Wij geloven dat een onderneming maatschappelijk actief hoort te zijn. Het zorgt ervoor dat de onderneming zijn invloed op de omgeving niet uit het oog verliest. Dat kan op velerlei manieren. Wij ondersteunen een aantal lokale maatschappelijke projecten zoals Jeugdrunning Volendam, zie www.jeugdrunning.nl en de Kunstroute Volendam, zie www.kunstroutevolendam.nl Wij ondersteunen deze instellingen met vrijwillige uren. Activiteiten op het gebied van persoonlijke ontwikkeling en sportiviteit dragen wij een warm hart toe.

Startups

And scaleups kunnen groots worden

Wij geloven dat een startende ondernemer zijn energie in het ondernemen moet kunnen steken. Een startende ondernemer moet aan zoveel verschillende zaken denken en werken dat deze mogelijk steken laat vallen op het gebied van de administratie en fiscale mogelijkheden. Vooral ontwikkeling van nieuwe producten en productieproces vraagt veel zorg en aandacht. Wij kunnen u daarbij ondersteunen met advies. Maar we kunnen de startende ondernemer ook met de dagelijkse administratie en fiscale verplichtingen ondersteunen met heldere financiële afspraken.

Duurzaamheid

… en winstgevendheid zijn de nieuwe realiteit

Wij geloven in een toekomst waarin de impact van een onderneming op het klimaat en de leefomgeving onderdeel uitmaakt van de bedrijfsvoering. Het ultieme doel is een circulaire economie waarbij afval niet meer bestaat. Die grote doelstelling zal met vele kleine doelstellingen worden bereikt. Wanneer een onderneming duurzaamheid opneemt in zijn bedrijfsdoelstellingen dan betekent dit een uitdaging waarvan de winstgevendheid of geldelijk rendement niet vooraf duidelijk af te bakenen zijn. We zien steeds meer duurzame initiatieven en samenwerkingsverbanden die aantonen dat het mogelijk is om op een duurzame manier winstgevend te zijn en ook op een langere termijn zorgen voor lagere maatschappelijke kosten. Er kan al veel bereikt worden met relatief kleine ingrepen. Veel ondernemingen maken duidelijke keuzes in de wagenparken of gebruiken bewust minder papier.

De overheid ondersteunt onderzoeksprojecten naar nieuwe technieken en past een aantal fiscale voordelen toe op duurzame investeringen. Wij kunnen u helpen om uw onderneming zo fiscaal vriendelijk mogelijk te verduurzamen.

Compliance

Wanneer de spelregels voor iedereen duidelijk zijn dan kan een team optimaal presteren

Wij geloven dat regels er met een goede reden horen te zijn. Wanneer een onderneming deelneemt aan de Nederlandse economie, dan valt deze onder de Nederlandse fiscale wet- en regelgeving. Hoe zorg je als onderneming ervoor dat je aan alle fiscale regels voldoet, maar tegelijkertijd er ook voor zorgt dat je optimaal gebruik maakt van fiscale regelingen die nuttig zijn voor het bereiken van de doelstelling van je onderneming?

Wanneer een onderneming wil voldoen aan alle geldende fiscale wet- en overige regelgeving dan noemen we dat compliance. Het geeft aan dat de onderneming staat voor professionaliteit en kwaliteit.  Hiermee is het voor alle betrokkenen duidelijk waar de onderneming voor staat. Wij kunnen u hierin ondersteunen met advies op het gebied van uw administratieve organisatie.

Software

Werk slimmer, niet harder

Wij geloven dat software ons leven makkelijker hoort te maken. In de afgelopen Jaren is er ontzettend veel gewijzigd in het aanbod van administratieve software. En de ontwikkeling ervan lijkt voorlopig alleen maar sneller te gaan. Intelligente software kan een deel van de administratieve werkzaamheden uit handen nemen. Maar het kan ook betekenen dat u de grip op de zaak verliest. Hoe vind u de juiste balans tussen automatiseren en de zaak in eigen hand houden. Wij hebben veel ervaring met de meeste administratieve software zoals Exact Online, Twinfield, Accountview, Snelstart, Moneybird, Tellow en de ondersteunende software zoals Basecone. Wij kunnen u helpen om uw administratie op een door u te bepalen niveau te automatiseren/digitaliseren.

Contact

Bellen: ‭+31 6 52 69 72 34‬
 E-Mail: rob@koningadministratie.nl
Bezoekersadres: Burgemeester Pabstlaan 10 – A5, 2131XE, Hoofddorp

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/rob-koning-973aaa74/

Register Belastingadviseur
Wij geloven in kwaliteitsbewaking. Dit willen we bereiken door een gedegen kantoororganisatie te bouwen en te bewaken. Verder dragen wij dit uit door lid te zijn van het Register Belastingadviseurs. Dit is een landelijke organisatie die door bijscholing zorgt dat de kennis van de aangesloten belastingadviseurs op peil is en blijft. Dit gebeurt onder andere door permanente educatie. Daarnaast heeft een aangesloten belastingadviseur de mogelijk om probleemstellingen voor te leggen aan het centrale bureau zodat er wanneer nodig ondersteuning beschikbaar is. Wij mogen ons profileren als erkend RB-kantoor. Daarmee bent u verzekerd van een gekwalificeerde belastingadviseur die achter zijn werk staat.